Virksomhedsudvikling

Udvikling er en givet ting.  Uanset om vi planlægger det eller ej, så udvikler virksomheden sig kontant, fordi ledere og medarbejdere skifter stilling, kunder ændrer præferencer, markedsvilkår ændre sig og nye teknologier udbredes.  Til forskel fra den udvikling, der skyldes tidens tand, har bevidst og systematisk virksomhedsudvikling som mål, at virksomheden udvikles i en ønsket retning.

For at få overblik over virksomhedens kompleksitet anvender Sall&Sall en forholdsvis enkel model, så det bliver muligt at overskue arbejdet med udvikling af organisationen.  Modellen giver mulighed for både at afklare en ønsket udvikling og få klarhed over de problemstillinger, som står i vejen for en udvikling.  Modellen sammenfatter virksomheden eller organisationen 7 niveauer:

  • Forretnings-ide, mission, vision, image

  • Strategi, politikker, værdier, principper

  • Struktur og ansvar

  • Mennesker - menneskelige relationer, og kultur

  • Aktiviteter, hvordan arbejder vi konkret

  • Processer / forretningsprocesser / faglige kompetencer

  • Fysiske forhold, bygninger, materialer, produkter og økonomi 

Med denne model som ramme er det muligt at forstå hvad vi taler om og hvordan vi ser sammenhængene, så det bliver muligt at afklare, hvor vi er, og hvor det eventuelt går galt, så ledelsen kan fokusere, prioritere og beslutte hvad der skal ske på et solidt grundlag

Sall&Sall bidrager til ledelsens proces med virksomhedsudvikling og strategi - og evt. til inddragelse af medarbejdere i processen.

Bestyrelsesarbejde

Den daglige ledelse og bestyrelsen skal skabe et samspil, som holder virksomheden i konstant udvikling. 

Mens bestyrelsens pligter og rettigheder er velbeskrevet, er virkeligheden nok i høj grad, at bestyrelsen kun kan gøre sit arbejde, når der etableres en god og på visse punkter tæt kommunikation mellem ledelse og bestyrelse.

Klaus Sall har arbejdet i virksomhedsbestyrelser siden Sall&Salls etablering i 1995, og bidrager med en række faglige kompetencer, erfaringer fra arbejdet i mange forskellige virksomheder og en forholdsvis systematisk tilgang til at sikre, at bestyrelsen yder det bidrag til virksomhedens stabilitet og udvikling, som ejerkredsen, ledelsen og medarbejderne med rette kan forvente.