Sikkerhedsarbejdet

Sikkerhedsorganisationens arbejde

Det er ledelsens ansvar at virksomhedens sikkerhedsorganisation fungerer. Virksomhedens sikkerhedsorganisation bærer ansvaret for at virksomhedens arbejdmiljø er sikkert.  Sikkerhedsarbejdet kan opgøres på 7 hovedområder:

Organisation

 • Sikkerhedsorganisationen dækker alle ansatte
 • Sikkerhedsudvalget er lovligt
 • Sikkerhedsudvalget holder regelmæssige og dokumenterede møder
 • Afdelingsledere og medarbejdere har den lovpligtig sikkerhedsuddannelse

APV

 • Dokumenteret APV
 • Opdateret handlingsplan
 • Revision af APV ved ændringer
 • Overblik over tunge løft, løftemængder og enkeltløft
 • Overblik over EGA
 • Overblik over støj
 • Overblik over kemi
 • Overblik over sygefravær
 • Sikkerhedsgruppernes regelmæssige sikkerhedsgennemgang af afdelinger

Medarbejdere

 • Introduktion af nye medarbejdere
 • Introduktion af medarbejdere til nye arbejdsopgaver
 • Unges arbejde
 • Natarbejde
 • Gravide og ammende medarbejdere
 • Uddannelse for truckfører, kranfører mv.

Lovpligtige eftersyn

 • Porte, kraner, kedler, trucks, trykanlæg, brandslukningsudstyr mv.

Maskiner

 • CE-mærkning
 • afskærmning fra strøm og bevægelige dele
 • Maskinbrugsanvisninger

Kemi

 • Arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Gennemgang af kemiske stoffer

Arbejdsulykker

 • Anmeldelse af arbejdsulykker
 • Registrering af næsten-ulykker 
 • Dokumenteret opfølgning på ulykker og næsten-ulykker

Ovenstående punkter om sikkerhedsorganisation / Sikkerhedsudvalg gælder kun virksomheder som har 10 eller flere ansatte se nærmere her: Arbejdstilsynets sammenskrivning af bekendtgørelse om Samarbejde om sikkerhed og sundhed men . .

Virksomheder som har under 10 ansatte skal kunne dokumentere at ledelsen og medarbejder har sat mål for arbejdsmiljøet og at der årligt afholdes en arbejdsmiljødrøftelse mellem ledelse og medarbejdere - og i den forbindelse kan ovenstående liste med punkter også være en udmærket huskeliste.