Perfekt proces

Den perfekte proces findes ikke -

- men drømmen om den perfekte proces får os ofte til at vudere et problem, mere negativt end vi behøvede - og hvis vi som projektledere tror, at den perfekte proces findes, så kan vi tro, at problemet skylde at vi er årlige projektledere, eller at den eller de personer, som konkret er involveret i problemet, er årsag til problemet - og så videre.

Jeg tror ikke der findes en perfekt proces for noget som helst som fører ind i fremtiden.  Fremtidens udfordringer kender vi jo netop ikke.

Derimod, tror jeg på, at den gode proces kan kendes på at den har

-   opbakning fra ledelsen

-   formuleret en tydelig retning og evt. nogle mål

-   afstemt nogle forventninger til tidsramme, budget og personer der skal involveres mv.

-   inddraget eller vil inddrage nøglepersoner i formuleringen af processen / projektet

- og er parat til og klædt på til at

-   løse de problemer der helt sikker vil opstå.

-   lære af mangler, fejl og uforudsete svagheder - højt som lavt

-   tilgive os selv og hinanden for, at det tager tid at flytte os selv og organisationen ind i fremtiden

Spørgsmålet er ikke om der vil opstå problemer, men derimod - om vi er parat til at håndtere de problemer der vil opstå på en god måde.