Miljø

Der er tre sider af virksomhedens miljø som skal styres:

 • aktiviteter der skaber negative miljøpåvirkninger - som helst skal reduceres
 • aktiviteter der forbedrer miljøpåvikrningen - som helst skal udvikles systematisk
 • information om aktiviteter og resultater - som skal ske løbende.

Det er formålstjenligt at samle disse i en miljøpolitik, som også indeholder miljømål og en handlingsplan.

 

Miljørådgivning

Virksomhedens miljøindsats stilles løbende over for nye udfordringer enten på grund af virksomhedens vækst, nye produkter og processer, eller nye krav fra myndigheder eller evt. fra kunder. 

Sall&Sall Rådgivning kan løse et bredt felt af miljøopgaver som eksempel:

 • Etablering af egenkontrolprogram
 • Miljøvurdering af eksisterende eller nye produkter eller emballager

 • Oplæg til virksomhedens miljøpolitik og miljømål

 • Sparring til ledelse eller bestyrelse om miljøstrategi

 

Grønt Regnskab

Det er forholdsvis enkelt at udarbejde et grønt regnskab.  Det grønne regnskabs indehold er beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse 1515 2006.

Vi kan hjælpe din virksomhed med en eller flere dele i at planlægge og udarbejde regnskabet:

 • Mål med regnskabet
 • Indhold i det færdige regnskab
 • Planlægning af arbejdet: indhold i hvert afsnit, hvilke data, hvem skriver hvad etc.
 • Tabeller, grafer og billeder
 • Udarbejdelse af enkelte eller flere afsnit
 • Faglig og sproglig korrektur.

Miljøministeriet har en udmærket vejledning om indhold og procedure vedr. udarbejdelse og indberetning af grønne regnskaber

 

CO2-Regnskab

Når det nu er sund fornuft af være miljøvenlig og alle virksomheder har investeret i energibesparende udstyr, hvad får så en ansvarlig ledelse til at investere yderligere i at dokumentere virksomhedens CO2 udledning?

Et svar er det åbenlyse, at anvendelse af forskellige energikilder medfører forskellig udledning af CO2 - og der er ifølge vore erfaringer tre væsentlige grunde til at virksomheder ønsker at afsøge dette felt:

 • Risikostyring
 • Etiske overvejelser
 • Kundeønsker

Sall&Sall yder bistand til en eller flere dele af at planlægge og udarbejde CO2-regnskabet:

 • Sparring til ledelsen om mål og afgrænsning
 • Bistand vedr. forståelse af de internationale retningslinier for udarbejdelse af CO2-regnskaber og tilhørende databaser,
 • Indhold i det færdige regnskab
 • Planlægning af arbejdet: indhold i hvert afsnit, hvilke data etc.
 • Tabeller, grafer og billeder
 • Udarbejdelse af enkelte eller flere afsnit
 • Faglig og sproglig korrektur.
 • Elektronisk præsentation.