Projekter

Sall&Sall Rådgivning har i mange år gennemført en række projekter med egen finansiering.  Det er primært tekniske udredninger inden for mikrobiologi og sundhed og miljø:

Kirale molekyler

Sall&Sall Rådgivning har i den seneste periode arbejdet med en udredning af hvad kirale molekyler er, og hvor de spiller en særlig rolle i mennesker og i livet generelt.  Anvendelsen af kirale molekyler i medicin, fødevarer og som pesticider er ikke uproblematisk, men i modsætning til i USA tager EUs myndigheder (EFSA) meget let på sagen. 

På denne hjemmeside formidler Sall&Sall Rådgivning nogle af de hidtidige konklusioner fra udredningen.

Gensplejsning

Cirka 30 lande har tilladt dyrkning af gensplejsede afgrøder, dog er det i de fleste lande kun 1 eller 2 forskellige afgrøder der er tilladte f.eks. soja og bomuld.  Sall&Sall har gennemført en ret omfattende teknologivurdering af gensplejsningsteknologien som ikke blot er afgrænset til en indsigt i miljøpåvirkningen men også omfatter hvordan samfundet - og her særligt EU - håndterer de gensplejsede afgrøder, og den påvirkning GMO i øvrigt har på samfundet. 

dette link har Klaus Sall kort redegjort for en række emner som er i fokus i forbindelse med gensplejsede afgrøder og deres godkendelse i EU.  På hver side er der en del referencer til videre læsning.

Cellevægsfrie bakterier

Vi anvender med største selvfølgelighed penicillin til at bekæmpe infektioner.  Men der er solid dokumentation for at penicilliner (beta-lactamer) systematisk medfører at der dannes bakterier, som lever uden cellevæg, hvorved de får helt nye egenskaber i forhold til deres egen virulens og i forhold til vort immunforsvar.  Sall&Sall Rådgivning har gennemført et omfattende arbejde for at forstå de cellevægsfrie bakteriers forekomst, og betydning for en række kroniske lidelser, som vi i daglig tale opfatter, som en del af de normale "velfærdssygdomme".

Forsuring af kroppen og osteoporose

Den vestlige kost er sammensat af en betydelig mængde animalske fødevarer som samtidig har et forholdsvist lavt indhold af mineraler.  Sall&Sall Rådgivning har gennemført et større udredning for at forstå hvordan dette påvirker kroppens mineralbalance og de mekanismer der er årsag til, at dette kan føre til osteoporose, samt hvordan man modvirker disse problemer.