Artikler & Links

Nedenfor finder du links til en del af artikler og rapporter som Sall&Sall Rådgivning har skrevet eller har bidraget til at udarbejde - og som er tilgængelige på nettet. Links i menuen til højre fører evt. vil vor kundes hjemmeside eller andre steder som har publiceret information:

Artikler og rapporter

Navn

 Beskrivelse

Link

 Kirale molekyler Kirale molekyler danner i nærmest bogstavelig forstand rygraden i livet - men vi bruger dem skødesløst til fødevarer, medicin og pesticider, hvilket har meget stor betydning for miljø og mennesker.  Sall&Sall er ved at opbygge viden på dette felt og har etableret hjemmesiden kiral.dk som informerer om sagen. www.kiral.dk
 Clostridier i landbruget Landbruget anvender i stor stil iltfrie forhold ved oplagring af blandt andet foder og i øvrigt også sprøjtemidler, som selekterer positivt for Clostridia bakterier.  Det har negativ betydning for dyrenes sundhed. Clostridiose

 GMO

GMO - Præsentation af nogle problemstillinger ved forksning og godkendelse af GMO.

GMO præsentation

Catering (2004)

Sall&Salls analyse af den danske cateringsektor – presse

https://www.kost.dk/kokkenliv/artikler/2004/21/15020042106

https://www.kost.dk/kokkenliv/artikler/2004/21/15020042106

Presse I Presse II 

Nye krav til leverandører til tekstilbranchen (2001)

Sall&Sall udarbejdede Europæisk markedsundersøgelse af de største europæiske forhandleres af økologisk tekstiler og samlede deres erfaring med at stille miljøkrav til leverandører og undersøgte danske leverandørers muligheder for at imødekomme miljøkrav.

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-512-8/html/default.htm

Rapport 

Naturskovs litteraturliste (2009)

Kommenteret oversigt over den litteratur som vedrører beskyttelse af den danske naturskov: udbredelse, naturværider, lovgivning mv. og links til hjemmesider.

Naturskov

 

International Markedsundersøgelse af grønne tekstiler (2003)

Markedsundersøgelse af det internationale marked for økologiske tekstiler og af de Sydafrikanske tekstilvirksomheders interesse i økologiske tekstiler.

http://www.gene.ch/genet/2003/Apr/msg00005.html

http://www.engineeringnews.co.za/article/sa-lags-world-in-organic-cotton-farming-2003-03-28

Syd Afrika I  Syd Afrika II

Økologiske marked i Danmark (2000)

Sall&Salls analyse af markedssituationen for økologiske fødevarer år 2000.

Rapport

Økologisk udvikling 20 år frem (2009)

Klaus Sall blev interviewet om hvordan den økologiske branche vil udvikle sig frem mod år 20020-30. 

Øko+20

Homøopatiske lægemidler i Danmark (2006)

Dokumentation af udviklingen inden for homøopatisk medicin i Danmark fra ca. 1822-2006. Rapport

 

Mange af de markedsundersøgelser og strategier Sall&Sall Rådgivning har bidraget til at udarbejde er kun til rådighed for vore kunder.