Projektcheck

En god projektbeskrivelse kan indeholdes i kun 6 punkter:

 • Formål og mål (og evt. målgruppe(r))

 • Baggrund

 • Aktiviteter

 • Resultater (forventede)

 • Budget (udgifter) og finansieringsplan

 • Organisation - en nærmere beskrivelse af organisationen bag projektet

For at sikre at projektbeskrivelsen er retvisende kan man afprøve følgende 7 spørgsmål:

 • Er projektets formål beskrevet så det er tydeligt at det er attraktivt?

 • Relaterer projektet mål resultater tydeligt til projektets formål?

 • Giver baggrunden et tydeligt rids af den nuværende situation og de problemer som retfærdiggør dette projekt?

 • Fremgår det af baggrund og aktivitetsbeskrivelse hvor projektet er afhængig af eksterne parter og hvordan der for de væsentlige parter evt. er opnået tilladelser eller indgået aftaler?

 • Er det tydeligt hvilke aktiviteter der fører frem til hvilke resultater og at de beskrevne aktiviteter vil føre frem til projektets mål?

 • Fremgår det tydeligt i aktivitetsbeskrivelsen hvorfor eller hvordan de tunge poster i budgettet er nødvendige?

 • Er beskrivelsen af organisationen tydelig med hensyn til at den ansvarlige / deltagerne har en række af de væsentlige kompetencer der skal til for at kunne løfte projektet?

Sall&Sall assisterer virksomheder og organisationer med alle faser i projektudvikling og projektformulering.

Vi tilbyder små foreninger mv. at gennemføre et mini-projekt-check for 1000 kr. incl. moms for mindre projekter.  Resultatet af et mini-projekt-check er en liste med forslag til områder hvor projektbeskrivelsen med fordel kan udbygges, forslag til omformuleringer og spørgsmål til projektets indre sammenhæng. 

Et mini-projekt-check kan udbygges f.eks. med en diskussion af projektets rationale eller en afklaring af om projektet opfylder formkrav hos en eller flere fonde og lignende.